rozkaz.tmac

Makra neatroff do pisania harcerskich rozkazów

Masz sugestie? Prześlij na patryk.niedzwiedzinski[@]zhr.pl lub na GitHubie.

Rozkaz rozkaz

Używanie

Pobierz rozkaz i wypakuj gdzieś. Podlinkuj skrypt rozkaz aby był w $PATH.

   $ ln -s $PWD/rozkaz /usr/bin/rozkaz
  

Teraz możesz zrobić:

   $ rozkaz plik_rozkazu.rozkaz > plik.pdf
  

Składnia

W skrócie, każda linia jest traktowana jako polecenie dla neatroff'a. Jeżeli linia zaczyna się od kropki, to sygnał dla neatroff'a, że ma uruchomić makro. W przeciwnym wypadku po prostu traktuje to jako tekst. Akapity muszą być oddzielone pustą linią (nie dotyczy to makr). Jeżeli nie będzie pustej linii to będzie to traktowane jako kontynuowanie poprzedniego akapitu - enter zostanie zignorowany.

Dostępne jest 5 makr: DRUŻYNA, DATA, ROZKAZ, CYTAT, CZUWAJ

Zobacz przykład użycia: plik źródłowy PDF

Ciekawostka

Plik pdf to w większości lilijka

  [pn@x220 ~/zhr/rozkaz.tmac]$ du -h *
   60K   doc1.png
   12K   docs
   876K  l1.2021.pdf
   4.0K  l1.2021.rozkaz
   4.0K  README.md
   4.0K  rozkaz
   4.0K  rozkaz.tmac
   868K  zhr.eps