Harcdzielnia

Rogatywka

Rogatywka (nie intermag), bez lilijki