Cytaty

Na tej stronie zebrałem wiele inspirujących cytatów związanych z harcerstwem, wychowaniem i życiem.

Jeśli chcesz podzielić się innym fajnym cytatem to możesz przesłać mi na maila (patryk.niedzwiedzinski[@]zhr.pl) albo bezpośrednio dodać na GitHubie.

To złota zasada w życiu wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
Józef Biegański
Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone.
gen. Józef Haller
Aby zrobić cokolwiek dobrze, człowiek musi być przygotowany na to, że na początku będzie to robić źle.
św. Josemaria Escriva de Balaguer
Bądź prosty i pobożny jak dziecko, a jednocześnie pełen mocy i silny jak przywódca.
św. Josemaria Escriva de Balaguer
Czuwać, to znaczy dostrzegać i miłować drugiego człowieka, szanować jego godność i wartość. Czuwać - to znaczy otaczać odpowiednią troską całe dziedzictwo kulturowe przodków, które decyduje o naszej tożsamości chrześcijańskiej i narodowej.
św. Jan Paweł II
Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.
Walter Lippmann
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz
Doskonalenie innych wymaga siły. Doskonalenie siebie wymaga mocy.
Tao Te Ching
Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.
ks. kard. Stanisław Wyszyński
Trudności życia są błogosławieństwem, gdyż przezwyciężanie ich oznacza zwycięstwo.
Olga Małkowska
Na miano harcerza trzeba sobie zasłużyć.
hm. Tomasz Strzembosz
Nie można też zrezygnować z dokładności i staranności, nie można machnąć ręką na wysiłek, płynąć z falą szablonu. Tak jest łatwo, ale w harcerstwie zwłaszcza pamiętać trzeba, że im trudniej, tym lepiej.
hm. Ewa Grodecka
Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.
hm. RP Jadwiga Falkowska
Jeśli chcemy być przekonujący, musimy być godni zaufania. Jeśli chcemy być godni zaufania, musimy być wiarygodni. Jeśli chcemy być wiarygodni, musimy być prawdomówni.
Edward R. Murrow
Tylko w ogniu można wykuć miecz.
Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów
Tam gdzie jest wola, znajdzie się metoda.
Autor nieznany
Przeciwności losu to najlepszy test dla przyjaźni.
Autor nieznany
Uwierz w siebie, albo nikt inny tego nie zrobi.
Autor nieznany

Instruktorskie

Kto nie chce ubrudzić się błotem, ściółką i ludzką marnością, nie powinien brać się za harcerstwo.
Marek Kamecki
Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyc, pomagać, inspirować.
Aleksander Kamiński
Praca drużynowego podobna jest do gry w golfa, do żęcia sierpem lub łowienia ryb na wędkę. Nie uda się, gdy będziemy się śpieszyć, a przynajmniej nie uda się tak, jak przy lekkim, spokojnym, miarowym rozmachu. Ale rozmachu już nabraliście. Stanie w miejscu nie prowadzi do niczego. Są dwie możliwości: iść naprzód lub stać. Idziemy na przód i to z uśmiechem.
gen. Robert Baden-Powell
W harcerstwie nie dzieje się nic, co nie ma wpływu wychowawczego!
Aleksander Kamiński
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.
św. Jan Paweł II
I po to właśnie jest harcerstwo i skauting - żeby każdego dnia stawać się silnym i pięknym.
Andrzej Wysocki
Ruch jest radosnym braterstwem, tym bardziej radosnym, że w Grze Skautingu robisz wielką rzecz dla bliźnich, zwalczasz kulturę egoizmu.
gen. Robert Baden-Powell
Trzy są cele ruchu skautowego:

1. Wyrabianie indywidualnych charakterów u młodzieży

2. Służenie innym

3. Uczenie rzemiósł i sprawności skautowych.

Andrzej Małkowski
Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.
św. Jan Paweł II